Sveriges bryggerier andra delen

Sveriges bryggerier är den äldsta bransch organisationen och startades 1885. Organisationen är tillför öl-, cider-, läsk- och vattentillverkarna. Organisationens vision är att alla ska kunna njuta av drycker utan att någon tar skada. De hjälper företag att växa med framgång, hållbarhet och ansvarsfullhet. Sveriges Bryggerier stöttar aktivt en kontrollerad alkohol försäljning genom systembolaget samt ålderskontroller inom handeln och på restauranger. Genom att stöta en kontrollerad alkoholförsäljning kan de skydda barn och unga samt motverka risk- och missbruk.

Historia

Det fanns tre skäl till att bryggarna skulle gå samman i en förening. Första punkten var att det fanns fördelar med att ha gemensamma förpackningar och retursystem. Eftersom bryggerinäringen växte och på den tiden hämtade konsumenterna öl direkt från bryggeriet i egna kärl. En andra punkt var att det behövdes en kompletterande röst i debatten om alkohol, konsumtion och alkoholens skador på samhället. Sista punkten var beskattningen på öl och alkohol skulle vara de samma för alla. 1885 på det första mötet närvarade 170 bryggerier av landets 500, där man enades om att starta föreningen att representera landet. Sveriges bryggerier skapade världens första standard flaska. Flaskan användes i alla tappningsanordningar på alla bryggerier i Sverige. Sedan 1950 ingår också läskedrycks- och vattentillverkarna i föreningen.

De hade samma typ av syfte då som nu. Sammanfattningsvis arbetar svenska bryggerier med beskattningsfrågor och frågor inom alkoholpolitik, miljö, förpackning, retursystem och logistik.  De är även delägare i svensk glasåtervinning och returpack som hanterar returflaskor i aluminium samt petflaskor. Sveriges Bryggerier arbetar även internationellt genom att vara involverade i EU-ländernas bryggeriorganisation, Brewers of Europe och i läskedrycksorganisationen UNESDA-CISDA.

Verksamhet

De arbetar med att alkoholhaltiga drycker aldrig ska hamna hos människor under 18 år eller i fel händer. Genom sitt eget skolmaterial Prata om Alkohol, arbetar de med attityder till alkohol hos unga. Materialet ska vägleda skolpersonal till ett aktivt hälsofrämjande. Materialet har även uppmärksammats internationellt och Prata Alkohol finns i åtta andra europeiska länder. Sveriges Bryggerier stöttar även regeringens arbete för en jämlik hälsa. Här arbetar de gemensamt med Unesda att sockerreduktionen hos konsumenterna ska gå ner 10 procent till 2020. Det ska uppnås genom information som stödjer konsumenterna till medvetna val, nya produkter med lägre sockerhalt och mindre förpackningar.De har ett aktivt klimatarbete för miljön och hållbarheten, eftersom de är eniga med forskarna om att minska utsläpp och växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen. Svenska Bryggeriers viktigaste del till detta mål är deras retur- och återvinningssystem. Sverige har länge haft ett utvecklat pantsystem för glasflaskor, PET-flaskor samt metall- och aluminiumburkar. Där cirka 98 procent av alla 33-centiliters glasflaskor återvinns. De beräknar att mellan 50 och 80 procent av glaset i de nya flaskorna består av återvunnet glas. Sverige är det land som är bäst i världen på att panta. Under 2017 pantade konsumenterna 1,6 miljarder flaskor och burkar. De arbetare även mot transporter som är bättre för miljön.

Idag finns det över 350 aktiva bryggerier i Sverige. Bryggeribranschen omsätter runt 15 miljarder kronor varje år. Det finns omkring 4000 anställda och skapar 60000 arbetstillfällen i Sverige. Det är ett 40-tal dryckesproducenter som är medlemmar i Sveriges Bryggerier. Medlemmarna i Sveriges Bryggerier står för cirka 90 procent av öl- cider- läsk och vattenmarknaden idag. De letar aktivt nya medlemmar små som stora producenter och alla företag är välkomna att ansöka om medlemskap.