De två äldsta bryggerierna

De två äldsta bryggerierna

Det finns två bryggerier i världen som anses vara de allra äldsta som fortfarande är i drift. Båda dessa ligger...

Ölets historia i norden

Ölets historia i norden

Ölet föddes i Asien och det dröjde lång tid tills ölliknande drycker började konsumeras i Norden. Mjödliknande drycker verkar dock...

De allra tidigaste formerna av bryggerier

De allra tidigaste formerna av bryggerier

Bryggerier har funnits längre än vad man kan tro, dock har de sett väldigt annorlunda ut än vad vi är...